Wskaźniki zaburzeń

Objawy zaburzeń u niemowląt i małych dzieci:
•ma trudności z jedzeniem (trudności ze ssaniem, gryzieniem, preferowanie ograniczonych typów pokarmów);
•ma trudności ze spaniem (trudności w zasypianiu, częste wybudzenia w nocy i kłopoty z ponownym zaśnięciem);
•dziecko jest bardzo poirytowane przy zmianie ubrania, wydaje się mu być niewygodnie w określonych typach ubrań;
•nie lubi być przytulane, odpycha się od osoby, która go trzyma w ramionach;
•jest nadmiernie aktywne, wciąż w ruchu lub też jest letargiczne, ospałe;
•występują opóźnienia w rozwoju w zakresie „kamieni milowych”: dziecko późno siada, późno raczkuje (lub pomija ten etap), późno stawia pierwsze kroki, późno wypowiada pierwsze słowa lub wypowiada całe zdania pomijając okres gaworzenia, wokalizacji;
•unika manipulacji zabawkami/przedmiotami zwłaszcza tymi, które wymagają zręczności;
•mało wyraźna reakcja na ból, opóźniona reakcja na ból;
•nie umie się samo uspokoić np. poprzez ssanie smoczka, patrzenie na zabawkę, słuchanie głosu opiekuna.

Objawy zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym:
•trudności z opanowaniem treningu czystości;
•potyka się, obija o przedmioty, ma słabą równowagę, jest niezgrabne ruchowo;
•nie zwraca uwagi na skaleczenia;
•jest nadwrażliwe na hałas (często zatyka uszy, samo hałasuje – mruczy, śpiewa pod nosem), nadwrażliwe na pewne zapachy;
•nie lubi być przytulane, nie lubi pewnych typów ubrań, narzeka na metki;
•bardzo źle znosi mycie głowy, mycie twarzy;
•ma kłopoty z nauką jazdy na rowerze;
•unika nowych zabaw ruchowych;
•jest nadmiernie aktywne, wciąż w ruchu lub ospałe;
•ma trudności z opanowaniem lub unika czynności takich jak: zapinanie ubrań, zdejmowanie butów, wiązanie butów, rysowanie, wycinanie;
•szybko przechodzi od płaczu do śmiechu, ma nagłe wybuchy złości;
•opóźnienia w rozwoju mowy, kłopoty z artykulacją, trudno zrozumieć, co dziecko mówi;
•dziecko ma trudności ze zrozumieniem poleceń;
•dziecku trudno skupić się na jednej czynności.

Objawy zaburzeń dzieci w wieku szkolnym:
•jest nadwrażliwe na hałas (często zatyka uszy, samo hałasuje – mruczy, śpiewa pod nosem), nadwrażliwe na pewne zapachy;
•nie lubi być przytulane, nie lubi pewnych typów ubrań, narzeka na metki;
•dziecko nie może usiedzieć w miejscu, jest wciąż w ruchu, wierci się w ławce, wstaje podczas lekcji lub też dziecko jest ospałe, prowadzi siedzący tryb życia;
•dziecko ma trudności z czytaniem zwłaszcza na głos;
•dziecko ma kłopoty z pisaniem, pisze wolno, nie mieści się w liniach, nieprawidłowo trzyma długopis;
• wolno wykonuje zadania, jest prawie zawsze ostatnie;
•dziecko jest niezdarne, często potyka się;
•przyjmuje nieprawidłową postawę przy biurku;
•myli słowa dźwiękowo podobne;
•mowa dziecka jest niewyraźna, występuje nieprawidłowa artykulacja;
•dziecko ma trudności z koncentracją uwagi.

Menu