Diagnoza integracji sensorycznej

Do diagnozy zaburzeń opracowane są specjalne metody: Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej /SCSIT / i Testy Praksji /SIPT/, a także próby kliniczne.

Diagnoza przebiega zazwyczaj w trakcie 3 spotkań, trwających ok. 60 minut. Pierwsze to spotkanie z rodzicem/rodzicami polegające na przeprowadzeniu badań kwestionariuszowych oraz wywiadu dotyczącego przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w zakresie tak zwanych „kamieni milowych” czy ewentualnych problemów zdrowotnych. Drugie spotkanie odbywa się z dzieckiem. Podczas tego spotkania przeprowadzane próby obserwacji klinicznej.

Na trzecim spotkaniu przeprowadzane są Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej /SCSIT / i Testy Praksji /SIPT/.

Możliwość przeprowadzenia testów zależna jest od wieku i występujących zaburzeń. Dzieci poniżej 4 roku życia i te wobec których nie można zastosować testów, np. dzieci z upośledzeniem umysłowym, dzieci autystyczne lub dzieci nie współpracujące z innych powodów badane są jedynie próbami obserwacji klinicznej.

Po uzyskaniu w/w danych zostaje sporządzona: diagnoza w formie pisemnej i indywidualny plan terapii. Rodzice otzrymują również wskazówki terapeutyczne do realizacji w domu.

Menu